שיקום וספורט - עמותת איל"ן

לתשלום עבור פעילות לחצו כאן

האתר שלנו בשיקום. עד שנסיים את הטיפול באתר החדש, אפשר לפנות אלינו לקבלת פרטים על פעילויות לילדים ובוגרים עם מוגבלות פיזית ובני-משפחה, ותמיכות (ועדת עזרה, מלגות) בדוא"ל
ilan@ilan-israel.co.il

תמיכות בטיפולים ואביזרי שיקום לאנשים עם מוגבלות פיזית-מוטורית

אנשים עם מוגבלות פיזית-מוטורית נדרשים לעזרים מיוחדים, טיפולים והתאמות בהתניידות כדי לקיים את שגרת חייהם, לשמור על אורח חיים בריא ולהבטיח את איכות חייהם. לכל אלו עלויות שלא תמיד מכוסות על-ידי מוסדות המדינה ולכן אנו, בעמותה, בנוסף על מלגות לספורטאים צעירים ומלגות ללימודים להשכלה גבוהה, מציעים סל תמיכות למוטבים לקידום חיים איכותיים בעצמאות מרבית.

זכאות לקבלת תמיכות מ'ועדת-עזרה'

המבקש שייך לאוכלוסייה של עמותת איל"ן, והינו עם מגבלה פיזית או מוטורית שמקורה בשיתוק ילדים, שיתוק מוחי (c.p.) ומצבים הגורמים להפרעה בתנועה ו/או בתנוחה כתוצאה מליקוי מולד או נרכש בתפקוד מערכת העצבים המרכזית, עמוד-השדרה, העצבים ההיקפיים, השרירים או השלד. הסיוע הכספי המוענק במסגרת 'ועדת-עזרה' יינתן לקהל-יעד של אנשים עם מוגבלות פיזית בעלי יכולות קוגניטיביות בטווח הנורמה או אנשים עם מוגבלות פיזית עם הנמכה קוגניטיבית קלה – בהתאם לאבחנות המקצועיות.
הזכאות לתמיכה מקסימלית הינה עד 6,000 ₪ למבקש לשנה.

תהליך הפניה לוועדה

הגשת כל המסמכים הדרושים לצורך בקשת סיוע – על המסמכים להיות עדכניים עד שנה לאחור מיום הגשת הבקשה.
בלינק
מותנה בעמידה בקריטריונים הרשומים.

פריטים ופעילויות הנכללים ברשימת התמיכות:

 • ציוד שקומי
 • טיפולים פרא-רפואיים
 • אייפד או טאבלט
 • מחשב נייח או נייד לצורכי לימודים, תעסוקה ופנאי
 • רכישה או שדרוג של כיסא גלגלים
 • רכישת רכב נכה ראשון או הצטיידות באבזרי עזר ברכב שני
 • נסיעות לטיפולים (למי שאין בבעלותם רכב)
 • סדים ונעליים אורתופדיים
 • השתתפות בפעילויות איל"ן

להגשת בקשה לתמיכות בטיפולים ואביזרי שיקום

ערעור על החלטת ועדת עזרה מרכזית

הערעור יוגש בטווח של עד 40 יום מקבלת התשובה, לוועדת ערר שתכלול:

 1. מנכ"ל
 2. יועמ"ש
 3. חבר/ת ועד-מנהל

יש לצרף הסבר מפורט על הסיבות בגינן מבקשים לערר על החלטת הועדה.
הועדה מתכנסת לפחות אחת לרבעון.

רוצה לדעת עוד על מרכזי הספורט השיקומי והתחרותי?

מרכז ספורט איל"ן רמת-גן ע"ש ספיבק
https://iscd.com

מרכז שיקום וספורט איל"ן חיפה
gilia@ilan-israel.co.il

רוצה פרטים על פעילויות ספורט באזור הצפון, מרחב-השרון ודרום הארץ?

אבינעם גלעד, מנהל תחום ספורט
avinoamg@ilan-israel.co.il