אנשים עם מוגבלות פיזית-מוטורית נדרשים לעזרים מיוחדים, טיפולים והתאמות בהתניידות כדי לקיים את שגרת חייהם, לשמור על אורח חיים בריא ולהבטיח את איכות חייהם. לכל אלו עלויות שלא תמיד מכוסות על-ידי מוסדות המדינה ולכן אנו, בעמותה, בנוסף על מלגות לספורטאים צעירים ומלגות ללימודים להשכלה גבוהה, מציעים סל תמיכות למוטבים לקידום חיים איכותיים בעצמאות מרבית.

זכאות לקבלת תמיכות בטיפולים ואביזרי שיקום 

המבקש שייך לאוכלוסייה של עמותת איל"ן, והינו עם מגבלה פיזית או מוטורית שמקורה בשיתוק ילדים, שיתוק מוחי (c.p.) ומצבים הגורמים להפרעה בתנועה ו/או בתנוחה כתוצאה מליקוי מולד או נרכש בתפקוד מערכת העצבים המרכזית, עמוד-השדרה, העצבים ההיקפיים, השרירים או השלד. הסיוע הכספי המוענק במסגרת 'ועדת-עזרה' יינתן לקהל-יעד של אנשים עם מוגבלות פיזית בעלי יכולות קוגניטיביות בטווח הנורמה או אנשים עם מוגבלות פיזית עם הנמכה קוגניטיבית קלה – בהתאם לאבחנות המקצועיות.

הזכאות לתמיכה מקסימלית הינה עד 6,000 ₪ למבקש לשנה.

תהליך הפניה למענק עזרה

הגשת כל המסמכים הדרושים לצורך בקשת סיוע – על המסמכים להיות עדכניים עד שנה לאחור מיום הגשת הבקשה. בלינק

מותנה בעמידה בקריטריונים הרשומים.

פריטים ופעילויות הנכללים ברשימת התמיכות:

 • ציוד שקומי
 • טיפולים פרא-רפואיים
 • אייפד או טאבלט
 • מחשב נייח או נייד לצורכי לימודים, תעסוקה ופנאי
 • רכישה או שדרוג של כיסא גלגלים
 • רכישת רכב נכה ראשון או הצטיידות באבזרי עזר ברכב שני
 • נסיעות לטיפולים (למי שאין בבעלותם רכב)
 • סדים ונעליים אורתופדיים
 • השתתפות בפעילויות איל"ן

להגשת בקשה למענק עזרה – לתמיכות  בטיפולים ואביזרי שיקום

ערעור על החלטת ועדת עזרה מרכזית

הערעור יוגש בטווח של עד 40 יום מקבלת התשובה, לוועדת ערר שתכלול:

 1. מנכ"ל
 2. יועמ"ש
 3. חבר/ת ועד-מנהל

יש לצרף הסבר מפורט על הסיבות בגינן מבקשים לערר על החלטת הועדה.

הועדה מתכנסת לפחות אחת לרבעון.

בוא נדבר

hp about us
יש להקליד את השם הפרטי
יש להקליד את שם המשפחה
כתובת דוא"ל לא חוקית
שגיאה בקלט
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input