התוכן העיקרי

מעונות

משה דולב, מנהל
רחוב גורדוניה 9
קרית חיים 26103
טל: 04-8492394
פקס: 04-8492396
Beit-kassler@ilan-israel.co.il

מנהלת - תמר אליהו
רח' לאה פורת 21, גבעת משואה
ירושלים 96406
טל: 02-6448601
פקס: 02-6410489
tamare@ilan-israel.co.il

מנהלת: גברת דלית אבוטבול
רח' צביה ויצחק 30 גילה,ירושלים 93840
טל: 02-6761082
פקס: 02-6765173
MonGilo@ilan-isral.co.il

אביאל דגן, מנהל
רח' הנביאים 4
נתניה 42429
טל: 09-8644300  
פקס: 09-8658682